layout styles

Spraak en Taal

Articulatie, vertraagde taalontwikkeling, stotteren en afwijkend mondgedrag.


layout styles

Stem

Heesheid, stembandknobbels en foutief ademgebruik.


layout styles

Neurogene Communicatiestoornissen

Afasie, dysartrie en slikstoornissen.


layout styles

Leerstoornissen

Lezen, schrijven en rekenen.


layout styles

Typlessen

Volgens de 2Hands4Kids-methode