Spraak en Taal
Stem
Neurogene communicatie-
stoornissen
Leerstoornissen

layout styles

Wat is Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep dat zich richt op preventie, diagnose en behandeling van stoornissen wat betreft spraak, taal, stem, lezen, schrijven en rekenen. Dit bij zowel kinderen als volwassenen.

Logopedisten gebruiken technieken en methodes die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen uit de taalkunde, psychologie, opvoedkunde en geneeskunde. Bovendien werken we nauw samen met andere disciplines zoals bijvoorbeeld leerkrachten, CLB, artsen en psychologen. Deze samenwerking is belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.